Nelegalni posegi v prostor

Želja po divjih posegih v prostor, med katere lahko uvrstimo nelegalne in neskladne gradnje, pa uzurpacijo javnih površin ter prisvajanje javnih dobrin, ni bila še nikoli tako močna, kot je sedaj. Dandanes obstajajo ljudje, ki gradijo brez dovoljenj oziroma v nasprotju z njimi, na javnih površinah postavljajo garaže, nadstrešnice in druge elemente, s katerimi želijo prikazati, da gre za zasebne zadeve, zapirajo dostope do javnih dobrin ter uzurpirajo javna območja, kar so povsem nesprejemljiva in zavržena dejanja. Žal v veliko primerih nastopi populizem, ko vpleteni ljudje govorijo o tem, da tovrstne stvari izvajajo zaradi neživljenske zakonodaje in predolgih postopkov, pri tem pa seveda na vsak način poskušajo omiliti svoja dejanja in na ta način dobijo tudi nekaj podpore javnosti. A dejstva so neizprosna, kajti obremenjenost prostora je danes izjemna, kar pomeni, da ga bomo dolgoročno lahko ohranili kakovostnega le, če bomo imeli učinkovito zakonodajo, ki bo omogočala trajnostni razvoj tudi v bodoče. Ne smemo pozabiti, da je potrebno dolgoročno zagotoviti, da bodo vsi ljudje imeli dostop do javnih dobrin ter površin ter da jih pri tem ne bodo zaustavljale ograje ter napisi o prepovedi prehajanja.

Primer nelegalnega onemogočanja dostopa po brežini do reke Krke (severni breg v starem mestnem jedru)

Novo mesto na “zapisane trende” seveda ni imuno, kar pomeni, da se nelegalne in neskladne gradnje, prisvajanja javnih površin ter preprečevanja dostopa do javnih dobrin dogajajo tudi pri nas. In tega ni tako malo, kakor si predstavlja povprečen Novomeščan, saj je veliko stvari zakritih javnosti oziroma predstavljenih na način, ki omogočajo sprenevedanje in manipulacijo. Zaradi vsega naštetega se projekt ZA Novo mesto aktivno ukvarja s tovrstnimi problemi, saj smo prepričani, da odprava nepravilnosti vodi v bolj zgledno in urejeno mesto, kar je seveda naš prvovrstni cilj. Borimo se proti nelegalnim ograjam ob reki Krki, uzurpiranju javnih površin in črnim gradnjam. To vse lahko zaznate tudi v naših prispevkih, kjer natančno in objektivno predstavljamo situacije ter ne ostanemo le pri kritikah, ampak nepravilnosti redno prijavljamo pristojnim inšpekcijskim službah ter nato spremljamo postopek, ki je bil zagnan zaradi naših aktivnosti.

Zavedajmo se, da je kvalitetno urejen prostor ena najpomembnejših vrednot sodobnega sveta, zato mu moramo posvečati svojo pozornost. Ne dovolimo, da posamezniki gradijo brez dovoljenj in si prisvajajo “skupno dobro”, zato vse nepravilnosti sporočite na info@zanovomesto.si, kjer bomo poskrbeli za raziskavo ter prijavo primera pristojnim institucijam.

Arhiv prispevkov na tovrstno tematiko:

  • Sprehajališče od “mlina do mlina” – prispevek o neuresničeni sprehajalni poti, primerih nelegalnega ograjevanja ob reki Krki ter druge nepravilnosti (severni breg starega mestnega jedra)
  • Umirajoče Župančičevo sprehajališče – prispevek o žalostni podobi najbolj priljubljenega sprehajališča v mestu, ki ga pestijo nelegalne ograditve, lope in garaže postavljene na javnih površinah, veje in drugi materiali, ki se odlagajo na brežine (predel pod Bregom – od Loke do Pugljeve ulice)
  • Pozivi lastnikom parcel ob Župančičevem sprehajališču – prispevek, v katerem prikazujemo pozive lastnikom parcel in lop ob Župančičevem sprehajališču, naj spoštujejo zakone in odloke ter odstranijo nelegalne zadeve (predel pod Bregom – od Loke do Pugljeve ulice)
  • Sprehajališča kot priložnost – prispevek, ki govorijo o razvoju novomeških sprehajališč in se navezuje na nelegalne posege lastnikov zemljišč ob sprehajališčih

Zemljevid nepravilnosti:

V pripravki.
 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja