Idejnik za prihodnost, Zgodbe vsakdana

Premiki glede podrtije na Novem trgu

Ko se je pred leti novomeška upravna enota selila v nove prostore, je večina pričakovala, da bo razpadajoč objekt kmalu nadomestila sodobna poslovno-stanovanjska zgradba. Seveda do izgradnje ni prišlo, v obdobju največje finančne krize pač preprosto ni bilo denarja, pa tudi tveganje je bilo preveliko. Čeprav so vsi po vrsti trdili, da je  za potrebe novega centra potrebno spremeniti prostorske načrte, prav nihče ni podal jasnih in natančnih planov, kar je  jasno nakazovalo na nezainteresiranost vpletenih. Da iz megalomanskih načrtov še lep čas ne bo nič, je potrdil stečaj enega izmed lastnikov, podjetja Betonal d.o.o. iz Trebnjega. Zatem je vse skupaj prevzela banka Hypo Leasing d.o.o., ki je hitro ugotovila, da bo lahko stvar za nekaj časa odložila, saj je bila Mestna občina Novo mesto povsem pasivna, kar je banki zelo ustrezalo. Šele pritisk javnosti in števila poročanja medijev so nastali položaj spremenila, saj je občina vendarle pritisnila na lastnika in dosegla, da je le-ta oblikoval svoja stališča ter pripravil program za prenovo tega predela Novega trga.

Stavba nekdanje upravne enote propada že vrsto let

Sprememba prostorskega plana in racionalizacija

Potencialni investitor je po dolgotrajni neaktivnosti na zadnji seji občinskega sveta v mesecu februarju predstavil svoje poglede glede izgradnje novega centra, pri tem pa je vse sile uprl v spremembe prostorskega plana, ki so po njegovem prepričanju nujne za uspešno realizacijo projekta. V sedaj veljavnem Ureditvenem načrtu Novi trg je namreč navedeno, da mora investitor obstoječi objekt porušiti ter na trikotno oblikovanem zemljišču zgraditi novega, in sicer na podlagi javnega arhitekturnega natečaja. Ob tem mora družba Hypo Leasing d.o.o. urediti podzemno garažo v štirih etažah (dve izmed njih preidejo v last MO Novo mesto), prestaviti vse telekomunikacijske vode, narediti povezavo z obstoječo garažno hišo, zgraditi povezovalno cesto med križiščem pri Šmihelskem mostu ter odcepom za Loko ter na novo vzpostaviti javno razsvetljavo. Po prepričanju lastnika obstoječe razpadle zgradbe je potrebno tovrstne pogoje prilagoditi trenutni situaciji, saj jih zapletene ekonomske razmere silijo k racionalizaciji.

V razpadli zgradbi se zbirajo brezdomci

Objekt neposredno ob Seidlovi cesti

Predstavniki večkrat omenjenega podjetja zagovarjajo stališče, da je potrebno najprej sprejeti prostorski načrt, ki bo opredelil le ožje središče ureditve in ne bo vezan na širše območje. Predlagajo, da se poslovno-stanovanjsko središče umesti vzdolžno ob Seidlovi cesti (poseg v park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine), saj to omogoča boljši izkoristek tlorisa ter ponuja možnost prodaje stanovanj in drugih prostorov po višji ceni, medtem ko obstoječa zasnova ekonomsko ni upravičena in je ne mislijo izvesti. Glede podzemne parkirne hiše so pripravljeni zgraditi dve etaži s približno 240 parkirnimi mesti, s katerimi bi upravljali sami, parkiranje pa bi bilo možno v plačljivem režimu. Vzrok za zmanjšanje parkirnih zmogljivosti je predvsem v dejstvu, da bi bilo potrebno za dodatne etaže prestaviti večje število telekomunikacijskih vodov, ki se nahajajo pod Novim trgom, kar bi močno povečalo stroške investicije. Ker je zmanjšanje stroškov glavna naloga investitorja, le-ta želi nujno potrebno komunalno infrastrukturo zgraditi v sodelovanju z občino, je pa pripravljen urediti večjo urbano ploščad, ki bi bila odmaknjena od glavne ceste ter tako privlačna za zbiranje meščanov in drugih obiskovalcev.

Investitorjev predlog za obseg urejanja območja

Pri projektu ZA Novo mesto pozdravljamo aktivnosti, s katerimi bo možno kakovostno urediti prostor na obrobju Novega trga, ravno tako pa podpiramo vzdolžno umestitev objekta ob Seidlovi cesti, saj smo prepričani, da je gradnja v obstoječih dimenzijah zaradi zastarelosti in neuporabnosti povsem nesmiselna. Poslovno-stanovanjsko zgradbo je potrebno zgraditi v skladu z modernimi arhitekturnimi smernicami, obenem pa paziti, da objekt ne bo zakril pogleda na značilno staro mestno jedro s Kapiteljsko cerkvijo na čelu. A če je drugačna postavitev objekta vsekakor upravičena, to nikakor ne bo držalo za parkirno hišo. Zmanjšanje parkirnih mest je nesprejemljivo, saj v Novem mestu že sedaj primanjkuje parkirišč, obenem pa je možno v prihodnosti pričakovati še večji naval avtomobilov predvsem zaradi postopnega zapiranja Glavnega trga. Prepričani smo, da mora občina v pogovorih z investitorjem vztrajati pri izgradnji večje parkirne hiše, s pogojem, da je vsaj del parkirišč v javni lasti Mestne občine Novo mesto. Kar se tiče urbane ploščadi, pri projektu ZA Novo mesto vztrajamo, da je potrebno urediti velike in privlačne površine za posedanje ljudi, kjer bo nameščena urbana oprema v povezavi z zelenimi elementi (drevesa, parkovne ureditve), saj se s tem poskuša zmanjšati vpliv prometa in drugih aktivnosti.

Po zadnjem predlogu bi objekt stal vzporedno s Seidlovo cesto

Dolga pot do nove stavbe

Navkljub pozitivnim premikom glede reševanja situacije hitrega rušenja in izgradnje nove stavbe ni pričakovati, saj je potrebno najprej sprejeti nov prostorski načrt, kar pa zahteva določen postopek priprave dokumenta. V najboljšem primeru bi bilo to izvedljivo v nekaj mesecih, a so tu potem še številni papirji in na koncu gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da smo od rušenja oddaljeni vsaj še leto dni. Dejstvo je, da je večletna agonija posledica nezainteresiranosti investitorja, pasivnosti novomeške občine in konec koncev tudi zaostrene ekonomske situacije v naši državi. Čeprav bi občina lahko na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov izdala odlok za rušenje stavbe, na podlagi katerega bi lastnik moral nemudoma odstraniti objekt, se postavlja vprašanje smiselnosti takega ukrepa, saj smo odvisni od sedanjega lastnika, ta pa bi se lahko ob izdanem odloku odločil prekiniti sodelovanje ali se kako drugače maščevati.

Kot vse kaže, bomo morali počakati še nekaj časa, da bodo naši pogledi na ta del Novega trga vendarle lepši.

Luka REMS, fotografiji: Matej VOVKO, grafiki: MO Novo mesto.

1 komentar

  1. Novomeščan

    Se strinjam v celoti. Umestitev objekta ob Seidlovi cesti je edina logična in pravilna. Izkoristek je tako neprimerno večji. Da bi se pa garažno hišo skrčilo na dve etaži, to pa niti slučajno! Sploh ne v teh časih, ko ima že praktično vsak svoj avto in že tako primanjkuje parkirnih prostorov. Pa ploščad mora biti primerno urejena, da bodo ljudje radi zahajali tja in se družili.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja