Mestne packe, Na kratko

Zavarovali nekdanjo čistilno napravo Novoteks

Več let se že sprehajalci zgražajo nad propadajočo in neuporabno čistilno napravo Novoteks, ki leži neposredno ob podaljšku Župančičevega sprehajališča proti Lastovčam. O tem smo konec lanskega leta poročali tudi na spletni strani ZA Novo mesto, kjer smo opisali ter predstavili porazno stanje dveh objektov in njun negativen vpliv na mirno okolico sprehajalne poti. Zapisali smo, da je preprosto nedopustno, da pristojni ne ukrenejo ničesar, čeprav zgradbi razpadata, poleg tega pa sta brez vrat in oken, zato lahko notri vstopi kdorkoli. Ob tem smo omenili tudi vso propadajočo infrastrukturo v okolici, tudi velik in nezavarovan jašek, v katerega bi prav lahko padel nepozoren mimoidoči. Zaradi vsega naštetega smo zatem večkrat posredovali na Mestni občini Novo mesto, kjer se sprva pričakovano ni premaknilo ničesar, po drugem pozivu pa so se odgovorni vendarle odločili ukrepati. Tako so pred kratkim uspeli zapreti vse dostope v propadajoča objekta čistilne naprave ter onemogočiti dostop v notranjost, obenem pa so po več letih končno s pokrovom zavarovali globok in nevaren jašek v neposredni bližini sprehajališča.

Dostopi v nekdanjo čistilno napravo so vendarle onemogočeni

Zavarovanje nekdanje čistilne naprave je korak v pravo smer, vendar ni jasno, zakaj je bilo potrebno toliko časa, da se je to zgodilo. V Novem mestu se pogosti zdi, da so stvari zapletene in nerešljive, čeprav se z voljo marsikateri problem lahko odpravi. Seveda z manjšimi vzdrževalnimi deli ne moremo biti zadovoljni v celoti, saj je objekta potrebno porušiti. Nekaj manjših posegov, s katerimi je bila zaščitena nekdanja čistilna naprava, je možno razumeti zgolj kot začasni ukrep do dokončnega rušenja objektov. V zvezi s tem smo pri projektu ZA Novo mesto ponovno pozvali novomeško občino, naj sproži postopke za odstranitev dveh manjših zgradb ter ob tem dodali, da je to potrebno storiti najkasneje v prihodnjem letu. Ni logično, da idilično sprehajališče kazi tako velika mestna packa, ko pa imamo vse možnosti za ureditev nastale situacije. Potrebno je poudariti, da ni prav nobene ovire za rušenje.

Zaprto, a še zmeraj neprijetno na pogled

Dolgoletno reševanje problema

Spomnimo naj, da se je reševanje problema nekdanje čistilne naprave začelo že davnega leta 2004, ko so svetniki na decembrski seji občinskega sveta sprejeli sklep, da se terjatve do družbe Novoteks Tkanina d.d. med drugim kompenzirajo tudi z zemljiščem št. 348 (katastrska občina Novo mesto). Takrat je občina tako pridobila parcelo, na kateri stojita propadajoča objekta, namen vsega skupaj pa je bilo po besedah pomočnika direktorice občinske uprave Jožeta Derganca ravno sanacija območja zaradi bližnje sprehajalne poti. Kakor pa lahko vidite danes, se v vseh teh letih ni spremenilo ničesar, zato je sedaj vendarle nastopil čas, da območje ustrezno saniramo.

Jašek je končno dobil pokrov

Vsekakor si bomo še naprej prizadevali za rušenje nekdanje čistilne naprave!

Luka REMS

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja