Mestne packe, Na kratko

Opozarjamo: Zanemarjena brežina ob Kandijski cesti

Potem ko ste se lahko na pločniku nasproti Gostilne Bobič še nekaj tednov nazaj zadevali ob veje, je sedaj vendarle bolje, saj je pooblaščeni vzdrževalec ceste le uspel obrezati nekaj vej in omogočiti normalen prehod po pločniku. Vendar se je to zgodilo šele po drugem posredovanju avtorja te strani, obenem pa je potrebno omeniti, da dela niso bila opravljena v celoti, saj še zmeraj del drevesnih krošenj visi čez območje pločnika in povsem zakriva na novo postavljeno svetilko javne razsvetljave, kar je povsem neprimerno. Deli drevesa, ki visijo čez pločnik, namreč predstavljajo ob vremenskih nevšečnostih potencialno nevarnost za sprehajalce, zato bi bilo potrebno temeljito obrezati drevesa ter omogočiti svetilki, da bo lahko dostojno osvetljevala prostor. Kakor pa lahko vidite, je pot do sicer povsem enostavnega posega precej težka, saj si na občini radi podajajo žogice drug drugemu in se zaplete že pri osnovnih vzdrževalnih delih. Ob tem je potrebno poudariti, da je Kandijska cesta sicer pod upravljanjem Direkcije Republike Slovenije za ceste, vendar je znotraj naselij med drugim za pločnike, kolesarske steze in cestno razsvetljavo odgovorna občina, tako veleva 62. člen Zakona o cestah. Povsem jasno je, v čigavi pristojnosti so dela, ki jih bo še potrebno opraviti ob pločniku.

Razraslo drevje se z brežine razrašča nad cesto – ena izmed luči javne razsvetljave je v nadaljevanju povsem zaraščena

Nasploh je celotna brežina med mostičkom pri izlivu Težke vode in oranžno stavbo (vagon), iz katere se tudi širi zarast na območje ceste, povsem zanemarjena in zaraščena. Razrasla drevesa, bujna grmičevja in celo nekateri odpadki nakazujejo na to, da vzdrževalnih del ni bilo že dolgo, kar pa tako ali tako ni presenetljivo, saj brežin reke Krke v Novem mestu ne vzdržuje nihče. Glede na Zakon o vodah bi za to javno brežino morala poskrbeti država, saj je v 98. členu zapisano, da država kot obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, kamor spada tudi košnja trave in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih. Lokalna skupnost je zadolžena za vzdrževanje bregov ob zelenicah, parkih in rekreativnih površinah, vendar ne gre v tem primeru za nič od naštetega, bi pa občina kot nosilka javnega interesa v Novem mestu morala pritisniti ter doseči, da se očisti pas ob reki Krki, saj je v to v interesu našega mesta. Iz Kandije je namreč čudovit pogled na staro mestno jedro, a ne moremo trenutno videti prav dosti, saj nam to preprečuje zarast na brežini.

Primer nezakonitega prilaščanja javne brežine pod oranžno zgradbo (vagon)

Prisvajanje javnega brega pri oranžni zgradbi

Ob tem naj omenimo, da si je nekdo v neposredni bližini opisane situacije, in sicer pod oranžno zgradbo (vagon), že pred časom prisvojil del javne brežine. Neznani storilec je preprosto postavil ograjo, na vrata namestil žabico, znotraj ograjenega prostora uredil zasebni privez za splav, vse skupaj pa z nalepko varnostne službe zavaroval pred morebitnimi vsiljivci. Pri projektu ZA Novo mesto poudarjamo, da so tovrstna dejanja nezakonita, saj je enostransko prilaščanje javnih površin v nasprotju z vsemi predpisi, omenimo pa naj tudi, da je za postavitev priveza potrebno dobiti dovoljenje občine. Po našem posredovanju je bila sicer brez dovoljenja nameščena nalepka o varovanju odstranjena s strani varnostne službe, medtem ko ograja in privez ostajata in čakata na ukrepanje pristojnih institucij.

Nemudoma je potrebno urediti nastale probleme!

Luka REMS, fotografiji: Matej VOVKO.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja