Mestne packe, Na kratko

Nesprejemljivo: Odlagališče odpadkov sredi zelenega Portovala

Portoval je za številne meščane prav posebno dragocen košček mesta, saj s svojimi zelenimi površinami in gozdom zagotavlja obilo možnosti za šport in rekreacijo, torej za aktivnosti, ki jih v tem sodobnem času, kjer je vsepovsod polno stresa in drugih skrbi, še kako potrebujemo. Da je beg od realnega življenja in s tem sprostitev na mestnih zelenih površinah sestavni del življenja številnih posameznikov, nam pokaže že pogled v Ragovem logu, Portovalu ali na Marofu, kjer mrgoli sprehajalcev, tekačev ali morebiti kolesarjev. In če ste eden izmed njih ter ste v zadnjem času pohajkovali na območju Portovala, ste prav gotovo opazili velik kup najrazličnejših odpadkov z izkopano luknjo, in sicer zraven nogometnega igrišča z umetno travo, na bližnji zelenici. V kolikor ste zmajali z glavo, je bilo to povsem upravičeno, saj odpadki, odložena zemlja in izkopana luknja z gnojnico nimajo tam, kaj početi. Preprosto ni izgovorov, s katerimi bi upravičili ta dejanja!

Na zelenici pri pomožnem nogometnem igrišču je nastal velik kup odpadkov

Natančen pregled situacije

Kot rečeno gre za večjo količino odpadkov, ki je odložena na zelenici poleg pomožnega nogometnega igrišča, in sicer na delu parcel 1371/5 in 8/25 (katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu), ki so v lasti Mestne občine Novo mesto. Tam lahko najdemo embalaže prehrambenih izdelkov, različne folije, požagano vejevje, neuporabne lesene deske, odvečne omare in druge dele pohištva, različne kartonaste škatle in vrečke ter precej gradbenega materiala. Odpadki se na omenjeno lokacijo vozijo že ves september (avtor spletne strani je odlagališče prvič zaznal 6. 9. 2013), kar potrjujejo sveže kolesnice in vsebina odloženega gradiva. Ob tem je potrebno omeniti, da je bila vzporedno z nastankom divjega odlagališča zraven smeti izkopana večja luknja, kamor se je v tem času večkrat zlivalo gnojnico. Dokaz za to so fotografije in smrad, ki se je širil v bližini.

Seveda so bili o odlagališču in gnojnici obveščeni pristojni na novomeški občini, kjer pa zanimivo o tem niso vedeli ničesar, češ da vsega res ne morejo poznati. A nadaljnje brskanje po smeteh je razkrilo, zakaj takšna nevednost, saj so bili na naloženem kupu najdeni odpadki (kosi umetne trave, list z napisom “skok v višino, 2. skakališče” …), ki najverjetneje izvirajo s centralnega stadiona in pomožnih objektov. Takšna razlaga se zdi še bolj verjetna, če vemo, da trenutno na stadionu poteka obnova atletskih stez, pri kateri seveda nastajajo različni gradbeni odpadki. Dodajmo, da s stadionom upravlja Agencija za šport Novo mesto, ki je javni zavod Mestne občine Novo mesto.

*Posodobitev – 3.10.2013: Po večkratnem posredovanju so delavci pooblaščenega podjetja z zelenice pri pomožnem nogometnem igrišču odstranili odložene odpadke, medtem ko izkopana jama ostaja. Projekt ZA Novo mesto je ponovno apeliral na pristojne, naj poskrbijo za povrnitev območja v prvotno stanje.

Sledovi odlaganja so vidni vsepovsod

Nesprejemljivo in nezakonito

Potrebno je poudariti, da je ne glede na to, kdo je naročil in izvajal te neupravičene posege, povsem nesprejemljivo in nedostojno, da se na izjemno priljubljenih zelenih površinah Novega mesta, kjer lahko srečamo ogromno sprehajalcev, tekačev in kolesarjev, odlaga kakršnekoli odpadke in poliva gnojnico. To je preprosto nedopustno, saj s tem dajemo zgled drugim, da je možno odlagati kjerkoli in karkoli, kar prenekateri prebivalci naše občine že tako ali tako počnejo. Izgovori, da gre le za začasno stanje, ne pridejo v poštev, saj odloženi materiali ne bodo nikoli več uporabljeni in sodijo samo še na deponijo. Zelenica ob pomožnem nogometnem igrišču ni del gradbišča, zato ni nikakor možno upravičiti odlaganja odpadkov. Poleg tega pa je vse skupaj še v nasprotju z Zakonom o varstvu okolja, ki v 157. a členu pristojni inšpekciji nalaga, da je potrebno v primeru nezakonito odloženih odpadkov na občinski oziroma državni zemlji odrediti njihovo odstranitev.

157.a člen

(ukrepanje v primeru nezakonito odloženih odpadkov)

(1) Če so na zemljišču v lasti države ali občine nezakonito odloženi komunalni odpadki, odredi občinska inšpekcija izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

(2) Če so na zemljišču v lasti države ali občine nezakonito odloženi odpadki, ki niso odpadki iz prejšnjega odstavka, odredi državna inšpekcija, pristojna za okolje, izvajalcu javne službe ali drugi osebi, pooblaščeni za ravnanje z določenimi vrstami odpadkov, njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

Izkopana luknja, ki jo med drugim polnijo tudi z gnojnico

Glede na to, da so odpadki odloženi na zelenici, ki se kosi in ob kateri so nasajena drevesa, lahko zadevo obravnavamo tudi po Odloku o urejanju zelenih površin, ki v 15. členu pravi, da je na javnih zelenih površinah prepovedano odlaganje odpadkov ter skladiščenje materialov in predmetov.

O odlaganju odpadkov na območju Portovala so bile obveščene pristojne službe!

Luka REMS, fotografije: Matej VOVKO.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja