Mestne packe

Odločbe pekarnam: V posmeh novomeškemu potrošniku

Pred časom smo objavili kratko novico, v kateri smo poročali o ugotovitvah inšpekcijskih pregledov v pekarnah, ki jih je izvedla Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Inšpektorji so pri kontrolah naleteli na številne nepravilnosti in druga neskladja, med drugim je bilo ugotovljeno, da kar tri četrtine lastnikov manjših pekarn krši zakonodajo. Spoznali smo lahko, da so slabe higienske razmere, surovine s pretečenim rokom uporabe, zavajanje kupcev in neustrezno skladiščenje izdelkov običajna praksa v manjših pekarskih obratih. Ker so bile med kršitelji tudi pekarne, ki poslujejo v Novem mestu, smo pri projektu ZA Novo mesto želeli izvedeti, katere nepravilnosti se odvijajo na področju našega mesta, zato smo pristojni organ zaprosili za odločbe, ki so bile izdane kršiteljem in te smo tudi prejeli. Ob tem moramo poudariti, da prebiranje omenjenih odločb razkriva vso bedo pekarskih podjetij v Novem mestu, ki se s svojim delovanjem dobesedno posmehujejo novomeškim potrošnikom. Z neodgovornim ravnanjem ogrožajo zdravje potrošnikov ter jih z neupravičenimi poslovnimi praksami goljufajo, kar je povsem nesprejemljivo. Povejmo, da so inšpektorji na območju Novega mesta obiskali sedem poslovalnic, med njimi pa so v kar petih odkrili nepravilnosti. Eni pekarni je bilo izdano ustno opozorilo, druga jo je odnesla brez ukrepov (sprva se je domnevalo o izdaji sankcije), medtem ko so preostale tri dobile odločbe z ukrepi, ki jih morajo postoriti. Kršitve v teh pekarnah in odločbe objavljamo na spletni strani ZA Novo mesto.

Tudi v priljubljeni Arti so bile odkrite nepravilnosti, ki so v posmeh potrošnikom

Pekarna in slaščičarna Kandija, Trdinova ulica 1 (Vujec, d. o. o., Ljubljana)

Daleč največ kršitev je bilo odkritih v pekarni in slaščičarni, ki je nastanjena v nekdanjem propadajočem hotelu Kandija. Za omenjeno poslovalnico stoji podjetje Vujec d. o. o., ki ima več pekarn in novomeška ni bila edina na seznamu nepravilnosti. V prostorih so bile odkrite porazne higienske razmere, saj so bile oprema, pribor in naprave umazane in neprimerne za uporabo. Ugotovljeno je bilo, da so v poslovalnici talne keramične ploščice na več mestih poškodovane, enako velja za stene. Sifoni ob pregledu niso delovali, delovni pult, na katerem izdelujejo kruh, je bil po celi dolžini poškodovan. Inšpektorica je z grozo ugotavljala, da je celotna oprema za peko kruha umazana, poškodovana, zarjavela, zamaščena in nasploh neprimerna za uporabo. Navedimo, da je bila pečica prežgana od maščobe, kar velja tudi za pekače. Hladilniki, v katerih shranjujejo izdelke, so bili zaledeneli in neočiščeni, v njem pa surovine shranjene na neustrezen način. Ob tem so bile odkrite kartonske škatle za enkratno uporabo, zaposleni pa so jih uporabljali za prenašanje kruha, čeprav so bile umazane. Ugotovljeno je bilo tudi, da so bili v ponudbi izdelki, ki jim je potekel rok uporabe in tako naprej.

Naloženi ukrepi:

 • Izvesti generalno mehanično čiščenje vseh prostorov, opreme, naprav in pribora
 • Živila zaščititi na način, da bo onemogočena kontaminacija, zagotoviti ustrezno rokovanje z živili ter jih hraniti na ustreznih pogojih
 • Vzpostaviti, izvajati in vzdrževati stalne postopke, ki temeljijo na načelih HACCP
 • Iz uporabe odstraniti vso opremo, ki ni več primerna za uporabo ter vse pekače za kruh, ki se več ne dajo učinkovito ščistiti
 • Iz uporabe odstraniti vsa živila, katerim je pretekel rok uporabnosti

ODLOČBA (URADNI DOKUMENT), KI JE BILA IZDANA TEJ PEKARNI!

Pekarna Arta, Resslova ulica 2 (Zogaj, d. o. o., Novo mesto)

Nekoliko manj, a še zmeraj veliko kršitev je bilo odkritih v med Novomeščani precej priljubljeni pekarni Arta na Resslovi ulici 2. Inšpektorica je ponovno zaznala slabe higienske razmere in to predvsem v proizvodnih prostorih, ki so bili ob pregledu v povsem neustreznem stanju. Ugotovljeno je bilo, da so talne in stenske ploščice poškodovane, kar onemogoča kvalitetno čiščenje. Surovine, kot je npr. moka, so bile zložene po tleh, kar pomeni, da so lahko prišle v stik s prahom in drugo nesnago, ki je bila zaznana v prostorih. V hladilnikih ni bilo termometra, ravno tako se evidenca temperatur ni vodila dosledno. Čistilni pripomočki (krpe) so bili umazani, torej neprimerni za uporabo. Ob pregledu tudi ni bilo ustrezne dokumentacije, ki jo je podjetje sicer kasneje poslalo pristojni inšpekciji.

Naloženi ukrepi:

 • Zagotoviti izpolnjevanje posebnih higienskih zahtev glede talnih in stenskih površin, ki morajo biti nepoškodovane in omogočati enostavno čiščenje
 • Izvesti generalno mehanično čiščenje prostorov, opreme, naprav in pribora
 • Živila in materiale, ki prihajajo v stik z živili, dvigniti od tal toliko, da je omogočeno učinkovito čiščenje talnih površin
 • Zagotoviti ustrezne zmogljivosti za čiščenje, razkuževanje in shranjevanje delovnih pripomočkov in opreme
 • Zagotoviti ustrezno temperaturno nadzorovano rokovanje z živili in sprotno beležiti temperature

ODLOČBA (URADNI DOKUMENT), KI JE BILA IZDANA TEJ PEKARNI!

Pekarna Šmihel, Šmihel 38 (Ari Plus, d. o. o., Ivančna Gorica)

Morda je ta pekarna še najmanj znana med novomeškimi potrošniki, saj se nahaja v nekoliko odmaknjenem Šmihelu, vendar še zmeraj dovolj obiskana s strani krajanov omenjene soseske. Tudi v tej pekarni so bile ugotovljene slabe higienske razmere. V skladišču, v katerem se shranjujejo živila, je bila na stenskih površinah odkrita plesen, v proizvodnem obratu je bilo okno odprto, kar je omogočalo vstop mrčesa, v prezračevalni napravi pa je bila velika luknja, ki je ravno tako omogočala vstop najrazličnejšim škodljivcem. V času pregleda ni bilo predložene dokumentacije, ki bi potrjevala, da postopek proizvodnje poteka skladno s HACCP standardi. V proizvodnji sta med pregledom delala dva zaposlena, ki nista imela podpisanih soglasij, ki bi dokazovala, da ustrezata zdravstvenim zahtevam, ki so predpisane pri delu z živili. Poleg vsega naštetega pa so bili na deklaracijah napačni podatki o proizvajalcu.

Naloženi ukrepi:

 • Zagotoviti izpolnjevanje posebnih higienskih zahtev glede izvedbe stropa in sten na način, da se prepreči nabiranje umazanije, zmanjša kondenzacija, nastanek neželene plesni in luščenje delcev
 • Vse nezaščitene odprtine v proizvodnem in prodajnem prostoru opremiti z zaščitnimi mrežami proti vdoru mrčesa in drugih živali
 • Zagotoviti, da osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo stalno ali občasno v stik z živili, podpišejo individualne izjave o bolezenskih znakih
 • Ustrezno popraviti napačne podatke na deklaracijah živil v prodajnem prostoru

ODLOČBA (URADNI DOKUMENT), KI JE BILA IZDANA TEJ PEKARNI!

Vse navedene nepravilnosti in zavajanja v omenjenih pekarnah so v posmeh novomeškim potrošnikom, ki manjše pekarne obiskujejo v dobri veri, saj verjamejo, da ponujajo kakovostnejše in boljše izdelke kot v večjih trgovinah. A inšpekcijskih pregledi tega ne potrjujejo, saj je večina kršitev odkritih ravno v manjših pekarnah. Lastniki v želji po čim večjem zaslužku koristijo higiensko neustrezne prostore, slednje ne čistijo, poleg tega pa zaradi varčevanja uporabljajo surovine s pretečenim rokom uporabe. Tako lahko ugotovimo, da manjši obrati predstavljajo precej večje tveganje za potrošnika kot večja trgovska središča, ki imajo strožje notranje standarde, obenem pa so pod budnim očesom svojih kupcev. Seveda pa ne smemo stvari posploševati in govoriti, da so vsi taki. Ni res, obstajajo manjše pekarne in obstajajo pošteni lastniki, ki za kupce pripravljajo kakovostne in dobre proizvode, vendar pa je naloga teh, da s prstom jasno pokažejo na kršilce, ki jim s svojim nespametnim ravnanjem povzročajo škodo.

Luka REMS, fotografija: Matej VOVKO.

4 komentarji

 1. Novomeščan

  Hvala za tole. Od sedaj naprej kupujem kruh samo še v trgovini. Bruh.

  • Simon

   Čudi me, da inšpektorica pri takih nedopustnih napak ni blokirala trgovin? Edini način da se ustavi take ”privatnike” je, da se pri njih ne kupuje. Hvala za prispevek!

 2. meščan

  Sramota, da nadzorne službe sploh še dovolijo obratovanje takim obratom

Trackbacks / Pings

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja