Mestne packe, Na kratko

Zanemarjeno območje pod železniškim predorom

Če se peš redno odpravljate proti Bršljinu, prav gotovo opazite pas gozda, ki se nahaja pod železniškim predorom Kapitelj, in sicer med Ljubljansko cesto in odsekom Župančičevega sprehajališča. Ta je že dolgo povsem zaraščen, zanemarjen, poleg tega pa je na območju precej smeti. Zaznate lahko namreč odvržene prometne znake, ovitke, plastenke in podobno navlako, kar pa se trenutno ne vidi dovolj dobro zaradi bujnega zelenja. Omenjenega gozda že več let ni nihče vzdrževal, kar se jasno kaže v razraslosti dreves in grmov. Izjemoma je bila sicer po letošnji zimi opravljena manjša sečnja podrtih dreves, vendar je šlo le za urgentni poseg na obrobnih delih, obenem pa so na bližnjem travniku ostali hlodi, ki jih ni nihče pospravil, čeprav na zelenih površinah ni dovoljeno odlagati nobenih stvari.

Ostanki urgentne sečnje po letošnji zimi

Pri projektu ZA Novo mesto se s takšnim stanjem seveda ne moremo strinjati, zato smo v preteklih dneh opravili določena poizvedovanja ter ugotovili, da je gozd (gre za parceli 395 in 1305/1, katastrska občina 1456 Novo mesto) v lasti Stolne župnije Novo mesto. Predstavnik župnije Silvester Fabijan nam je pojasnil, da z omenjenim problemom ni bil seznanjen, je pa takoj po opozorilu sprožil reševanje zadeve. Strinja se, da je potrebno opraviti sanacijo ter temeljito čiščenje, s katerim bi poskrbeli za lepši izgled tega kotička mesta, ki je že na sploh bolj zanemarjen. Omenil je, da se bo s problemom ukvarjalo podjetje Beneficij, d. o. o., ki upravlja s škofijskim premoženjem.

Zaraslost se kaže vse do pločnika

Upajmo, da bodo predstavniki lastnika držali obljubo ter poskrbeli za sanacijo območja, ki je po našem mnenju nujno potrebna, saj neurejeni gozd kazi mestni prostor, obenem pa je zaradi tega postal tudi priročno odlagališče odpadkov. Povejmo še, da je podobna situacija tudi nad Ljubljansko cesto in tudi ta primer je pod našim drobnogledom. Nadejamo se, da ga bomo rešili!

Luka REMS, fotografije: Matej VOVKO.

Trackbacks / Pings

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja