Zgodbe vsakdana

Kako se bomo infrastrukturno razvijali?

Približuje se konec leta in na novomeški občini v tem času potekajo priprave na sprejem najpomembnejšega dokumenta, torej proračuna za leto 2013. Gre za letni načrt prihodkov in odhodkov Mestne občine Novo mesto, kar poenostavljeno pomeni, da dokument pojasnjuje, kje bomo denar dobili ter kako ga bomo porabili. Seveda je zadeva obsežna in zapletena za širšo javnost, a mi si bomo pogledali njegovo zanimivejšo plat, to je pregled investicij na različnih področjih, ki se bodo izvajale v prihajajočem letu. V proračunu je ta del naslovljen kot “Načrt razvojnih programov 2013 – 2016“.

Pogled na mesto z Marofa, najbolj romantičnega kotička Novega mesta

Ponujamo vam pregled investicij v ožjem Novem mestu, ki se bodo začele izvajati v prihajajočem letu in se bodo končale najkasneje do leta 2016 (veliko jih je vezanih na leto 2013):

UPRAVA 

Investicije na področju občinske uprave so vezane predvsem na urejanje uradniških prostorov, nakup programske in informacijske opreme ter notranja omrežja, zato bomo ta del nekoliko zanemarili, saj področje ni zanimivo za širšo populacijo. Je pa za izpostaviti projekt, ki se bo odvijal v naslednjem letu, in sicer gre za nadaljevanje gradnje javnega brezžičnega omrežja v mestnem jedru. Z brezžičnim internetom pokritim Glavnim trgom bo sledilo območje Novega trga ter javne površine od Gimnazije Novo mesto do avtobusne postaje in centralnega stadiona Portoval. Projekt naj bi bil zaključen do konca leta 2013.

ŠOLSTVO

Novomeške šole domujejo večinsko v starih stavbah (izjema je Drska), to še posebej velja za Osnovno šolo Center (zgrajena leta 1929). Dotrajani objekti so energetsko neučinkoviti, zato je poraba energije je zelo visoka. Šole se tako spopadajo s slabimi okni, puščajočimi strehami, nekatere so celo brez izolacije. Občina je v preteklih letih namenila temu delu bolj malo denarja, a razmere danes zahtevajo večja vlaganja. Načrtuje se:

 • OŠ Center – zamenjava preostalih oken (sprednja stran že bila zamenjana); 2013
 • OŠ Grm – zamenjava strešne kritine na telovadnici, stavbnega pohištva, fasada, ureditev prezračevanja; 2013 – 2016
 • OŠ Dragotin Kette – ureditev samostojne kotlovnice, preureditev inštalacij ogrevanja; 2013
 • OŠ Bršljin – energetska sanacija objekta (zamenjava strešne kritine); streha 2013, nadaljevanje projekta 2014 – 15.
 • OŠ Šmihel – delna menjava oken, odkup zemljišča za ureditev avtobusnega obračališča ter parkirišča za potrebe šole; 2013, izgradnja obračališča odvisna od finančnih zmožnosti

ŠPORT

Šport je v dolenjski metropoli vroča tema, pa ne samo zaradi naših izjemnih košarkarjev in drugih dobrih športnikov, temveč tudi zaradi nekaterih neuspešnih projektov na področju športne infrastrukture. Daleč najbolj odmevna je zgodba športne dvorane Portoval (prispevek o tej temi), zaradi katere je bilo kar nekaj hude krvi, saj je neizgradnja povzročila odpoved organizacije evropskega prvenstva v košarki v našem mestu. Ne gre za edini problem, dolenjski športniki imajo le 2 večji telovadnici, kar pomeni veliko prostorsko stisko. Potem so tu še velodrom, ki čaka na boljše čase, pa stadion, bazen ter druge rekreativne površine. Poudariti je potrebno, da vse težave še zdaleč ne bodo rešene v naslednjem letu, a glede na dinamiko v zadnjih letih lahko le pričakujemo nekoliko večji preboj. Pregled investicij:

Velodrom

Velodrom je ena od žalostnih zgodb športnih objektov, saj je leta sameval in obenem tudi propadal. Šele zadnje čase ga z različnimi aktivnostmi poskušajo obuditi kolesarji Adrie Mobil, ki so poskrbeli za nekatera manjša dela, med drugim je bila prebarvana lesena konstrukcija. Občina za drugo leto načrtuje sofinanciranje obnove kolesarske steze na velodromu, ob pogoju, da kolesarski klub pridobi sredstva Fundacije za šport.

Mestna večnamenska dvorana Portoval (+ centralni stadion)

Načrti za gradnjo dvorane imajo že dolgo brado in do danes še niso bili realizirani. Najbližje uresničitvi smo bili po potrditvi organizacije evropskega prvenstva (kasneje odpovedali), vendar se zadeva zaradi že omenjenih razlogov ni izpeljala. Pristojni sedaj nadaljujejo projekt, a v nekoliko drugačni zasnovi, tako, da se najprej načrtuje izgradnja zahodne tribune stadiona s prostori pod tribuno (kasnejša navezava v dvorano). Predvideno je, da se investicija izvede v prihajajočem letu, ravno tako pa bo naslednje leto izdelana dokumentacija za vzhodno tribuno, katere gradnjo lahko pričakujemo v letu 2014. Dvorana bi lahko postala realnost 2014 – 15. / Samostojni prispevek o dvorani Portoval.

Atletska steza in umetna trava na stadionu Portoval

Inšpektorji Atletske zveze Slovenije so v letošnjem letu prepovedali športna tekmovanja na atletski stezi stadiona Portoval zaradi njene dotrajanosti. V letu 2013 bo zato steza v celoti obnovljena (menjava tartana), sredstva pa bosta prispevali občina ter Fundacija za šport. Obenem želijo rešiti problem s travo, ki jo imajo na stadionu. Namen je odstraniti naravno travo ter jo nadomestiti z umetno, vendar bo naložba izvedena le v primeru, če bo NK KRKA pridobil sredstva že omenjene fundacije. Obe naložbi sta vezani izključno na leto 2013.

KULTURA

V preteklih letih je bila edina večja investicija na kulturnem področju Anton Podbevšek Teater (v sklopu EPK). Sedaj sodobna zgradba, v kateri gostuje zelo uspešna zasedba pod vodstvom Matjaža Bergerja, je še nekaj časa nazaj kazala precej skromno podobo, zato velja njeno obnovo pohvaliti, saj je potekala brez težav in večinoma gladko. Nekaj del je bilo izvedenih še v KC Janeza Trdine, kjer so uredili klimatski sistem. A tu se zgodba konča. Narodni dom, ki že desetletja propada, mestno obzidje Šance (letos se je na več mestih zrušilo) ter nedokončana Knjižnica Mirana Jarca ostajajo izzivi za novomeško mestno oblast.

Kaj se bo dogajalo?

 • Knjižnica Mirana Jarca – ureditev multimedijskega prostora za aktivnosti mladih na področju mladih in filma (za koncerte, nastope, predstavitve, festivale …); 2014 – 15
 • Narodni dom – žal temeljite rekonstrukcije (še) ni na vidiku – nujna vzdrževalna dela v vrednosti nekaj tisoč EUR; 2013, večja sredstva v letu 2014
 • Mestno obzidje Šance – prva faza sanacije obzidja; 2013
 • KC Janeza Trdine – obnova parketa v dvorani ter v pisarnah, popravilo strehe, menjava javljalnikov požara, zamenjava stekel v Mali dvorani, ureditev kotlovnice na plin; 2013 – 14

ZDRAVSTVO

Pri zdravstvu bomo pogledali naložbo v zdravstveni dom, kjer so že v preteklih letih precej modernizirali, s prenovami ambulant, novo opremo, novimi reševalnimi vozili in prizidki. V prihodnjem letu se predvideva energetska sanacija doma (preveliki stroški ogrevanja), ki bo vključevala novo plinsko kotlovnico, toplotno izolacijo ter ureditev prezračevanja. Del sredstev bo prispeval Kohezijski sklad Evropske Unije.

MESTNA INFRASTRUKTURA

Ljudje so najbolj razočarani zaradi pasivnosti pri urejanju mestnega jedra. Tu se pojavlja vrsta problemov, od tistih, ki bi jih lahko rešili v trenutku do takih, kjer so potrebna obsežnejša vlaganja. Obstaja potreba po novih garažnih hišah, parkih, pričakuje se nova tržnica in tako naprej. Do sedaj smo večinoma poslušali le obljube, to še najbolj velja za ureditev prometa z zaporo mestnega jedra in vzpostavitvijo novih parkirišč, kar se do danes še žal ni uresničilo. Predvidene investicije:

Kopališče Loka

Direktor Zavoda za turizem Ivo Kuljaj je ob letošnji prireditvi Noč na Krki optimistično napovedal, da bodo uredili kopališče (!) na Krki. Izbrano je bilo območju na desnem bregu reke, in sicer ob teniških igriščih v dolžini 215 metrov, ob tem pa naj bi uredili tudi gostinski objekt ter sanitarije. Projekt, ki naj bi ga omogočilo okoljsko izboljšanje Krke (k temu prispeva obnova mestne kanalizacije in izgradnja nove centralne čistilne naprave v Ločni), bo izveden v letu 2013.

Prenova mestne tržnice

Ta trenutek je pogled na tržnico klavrn. Nekaj manjših škatlastih objektov ter neugledna zunanja ureditev odbijeta morebitne kupce, ki v tržnici enostavno ne vidijo dodane vrednosti, predvsem so slabi pogoji pri nakupu mesa in rib, za katere ni ustrezne infrastrukture. Projekt prenove predvideva preureditev ter širitev tržnice na parkirišča ob nekdanjem DM marketu. V sklopu del se bo uredil tudi plato pred tržnico ter vsi objekti, ki se navezujejo nanjo, zato lahko sklenemo, da gre za izjemno pomembno investicijo, ki bo ponudila nove kvalitete mesta, predvsem v obliki oživljanja mestnega jedra. Gradbena dela se bodo izvajala v letu 2013, dokončanje je predvideno za prvi del leta 2014.

Ureditev mestnega jedra

Za urejanje mestnega jedra je do sedaj značilno, da so pristojni veliko govorili in malo naredili. Če smo še bolj natančni bi lahko rekli, da je bilo narejenih veliko študij, a bolj malo jih je ugledalo realnost v praksi. Predlog na predlog in kup različnih interesov so tisti, ki onemogočajo hitrejše urejanje enega najlepših slovenskih srednjeveških mestnih jeder. V mestu se pojavlja kup problemov, zlasti je tapeti promet, kateremu bi kar nekaj meščanov zaprlo dostop na Glavni trg, a vsi niso za to, kot pri še marsikaterem drugem vprašanju. Nadaljnje so težave v površinah za pešce (o tem smo na portalu že poročali), v postavitvi smetnjakov, zastarelih objektih, ki potrebujejo obnovo ter v majhni obiskanosti jedra. Razlog za to je lahko pomanjkanje različnih aktivnosti, ki pa jih v zadnjih letih na srečo več. K temu so pripomogli zlasti Čajarna Stari most, LokalPatriot, lokal pri Vodnjaku in ostali. Občina za mestno jedro nima jasne vizije, kaj početi, tudi njeni načrti so le ohlapni. Sicer namenja neka sredstva, ki pa so le drobiž v primerjavi z drugimi projekti. Če verjamemo pristojnim, lahko najprej pričakujemo obnovo pločnikov vzdolž Glavnega trga, ostale stvari pa so vezane bolj na čas po letu 2013.

Garažna hiša pri zdravstvenem domu

Prav gotovo vsi poznate prometno zagato, če se zjutraj odpravljate na pregled v bolnišnico ali zdravstveni dom. Pogled na uro in živčnost pri iskanju praznih parkirnih mest so tisto, kar zaznamuje Novomeščane ter na sploh Dolenjce. Pred časom so sicer uredili makadamsko parkirišče pri pristajališču za helikopter, a to ne zadostuje, zato potekajo priprave na gradnjo garažne hiše v neposredni bližini zdravstvenega doma, ki bi že morala stati, vendar saj veste, zapletlo se je, pri javno zasebnem partnerstvu kajpak. Sedaj je predvideno, da se v prihodnjem letu uredi dokumentacija ter, da se nova parkirna mesta preda v uporabo leta 2014, najkasneje 2015. Tu naj poudarimo, da je govora še o eni parkirni hiši v Kandiji, vendar ta še ni na vidiku.

CESTE

Novomeško cestno omrežje je v zadnjih letih postalo pravo ozko grlo, kajti obilica prometa povzroča obremenjenost vseh cestnih vpadnic v mestu. Dejstvo je, da bodo razmere podobne vse do izgradnje 3. razvojne osi, ki bo omogočila pretočnejši promet v središču. Kot lahko vidite, sedaj že zapora ene od vpadnic povzroči pravi kaos na drugih cestah, ob morebitnih izrednih dogodkih, pa je stanje je precej slabše. V letu 2013 se avtocestni obroč okrog Novega mesta zagotovo še ne bo gradil, bo pa prišlo do začetka rekonstrukcij občinskih in državnih cest, nekaj bo tudi novogradenj.

Seznam obsega ceste v ožjem Novem mestu, kar pomeni, da okoliške ceste niso vključene:

 • Obnova ceste na Smrečnikovi ulici – najbolj nevaren odsek pri mlinu; 2013
 • Obnova Bršljinske ceste – cesta od križanja z železnico v Bršljinu, mimo mostička čez Bršljinski potok do križišča, kjer je odcep za vojašnico; 2013
 • Šmarješka cesta – navezava na čistilno napravo Ločna, ureditev krajšega odseka; 2013
 • Ljubljanska cesta – krožišče Bršljin (Situla), razširitev krožišča; 2013
 • Belokranjska cesta – križišče Žabja vas – rekonstrukcija križišča z dodatnimi pasovi in pripadajoča infrastruktura
 • Kandijska cesta – odsek od lekarne do internega oddelka bolnišnice; 2013
 • Obnova Šmihelske ceste – v več fazah – območje od križanja z železnico v Kandiji naprej

KOMUNALA, VODA

Na področju komunalne infrastrukture lahko rečemo, da je bilo v zadnjih letih narejenih precej stvari in, da se stanje izboljšuje. Ta trenutek ravno na komunalnem področju poteka v naši občini največji investicijski projekt “Hidravlične izboljšave kanalizacijskega omrežja in Centralna čistilna naprava Ločna”, katerega smo na spletni strani ZA Novo mesto že predstavili (povezava do prispevka). Sama čistilna naprava že deluje, medtem, ko dela na omrežju ter na črpališčih potekajo in tako bo tudi v naslednjem letu.

Slabše nam gre pri vodovodnih sistemih, kjer beležimo zelo velike izgube vode zaradi dotrajanosti cevi. Poseben problem predstavljajo morebitni lomi cevi, ob katerih večji del prebivalstva ostane brez osnovne življenjske dobrine, saj so lokalni vodohrani premajhni, njihova zmogljivost pa je na ravni desetletij nazaj. V takih situacijah so še dodatno izpostavljeni višji predeli mesta (npr. Mestne njive), kjer so izpadi daljši od drugih lokacij. Dobra novica pa je, da se po vzoru projekta v kanalizacijsko omrežje pripravlja podoben v vodovodno omrežje, vendar začetek gradbenih del ni pričakovati pred letom 2014, saj so za 2013 predvideva sredstva le za projektno dokumentacijo.

Večina predvidenih investicij na področju komunalne in vodovodne infrastrukture za prihodnja leta so vezana na primestna okolja, zato jih posebej ne bomo omenjali. Podroben pregled vseh naložb (tudi na področju kanalizacije in vode) si lahko ogledate v predlogu proračuna za 2013, ki je dostopen na sledeči povezavi.

RAZVOJNA SREDIŠČA (CONE)

V Mestni občini Novo mesto je kar nekaj obrtnih in industrijskih con, ki bi jim lahko rekli tudi razvojna središča Novega mesta. Gre za strnjene predele, kjer so skoncentrirani industrijski objekti, delavnice, obenem pa lahko vključujejo tudi stanovanjske predele. Težava teh območij je, da gre v večini primerov za nedokončana središča. To pomeni, da je bila sicer zgrajena osnovna infrastruktura, vendar je to le začetek. Znotraj območij so pomanjkljive ceste, ponekod se kaže zanemarjenost, nekateri predeli potrebujejo razširitve in tako naprej. Občina za prihodnja leta načrtuje sledeče aktivnosti:

 • Industrijska cona Livada – nakup stavbnih zemljišč potrebnih za izgradnjo cestne infrastrukture
 • Podbreznik (malo mesto v Novem mestu) – nekaj stanovanjskih objektov ter podjetniških stavb že zgrajenih in v funkciji, načrtuje se izgradnja in vzpostavitev podjetniškega inkubatorja
 • Poslovno industrijska cona Cikava – nakup stavbnih zemljišč potrebnih za izgradnjo cestne infrastrukture

Povzetek proračuna (pregled investicij) je pripravil Luka REMS.

1 komentar

 1. M.P.

  Odličen članek, upajmo da bo občina uresničila svoje napovedi. Ostanimo optimistični.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja